NORDIC CRAFT CIDER FESTIVAL - 
EN SAMLINGSPLATS FÖR CIDERÄLSKARE

Efter två uppskattade genomförande av Nordic Craft Cider Festival tar festivalen en paus 2024. Syftet är att omarbeta, vässa och uppdatera konceptet en aning. Vi tar sikte på att återkomma under våren/försommaren 2025. 

Till dess hoppas vi att ni njuter av god hantverkscider - Skål!

Med vänlig hälsning

Johan Sjöstedt, grundare NCCF/Pomologik
0762 23 26 18 / johan@pomologik.se

Karin Sjöstedt, Hornuddens trädgård
0707 32 61 85 / karin@hornudden.net

Erik Ellström, Projektledare
0733 34 98 62 / erik@ankanhasten.se